Maintenance (MAI)

De afdeling Maintenance is een allround technische opleiding binnen de vakgebieden elektrotechniek, installatietechniek, procestechniek en metaaltechniek.

De opleiding Maintenance wordt aangeboden op het TechnoCollege (locatie Rijksweg Zuid).

Om een beeld te schetsen van de inhoud van de opleiding ziet u hieronder een aantal voorbeelden van werkzaamheden die de leerling bij het examen moet beheersen:

  • een ontwerp van een product maken met behulp van 2D en 3D CAD software en de uitvoering voorbereiden.
  • het ontwerp produceren door handmatige, machinale en automatische bewerkingen uit te voeren aan metalen en kunststoffen.
  • een ontworpen elektrische schakeling opbouwen, aansluiten en beproeven.
  • aan de hand van een ontwerp een product bestaande uit meerdere onderdelen samenstellen en aansluiten.
  • producten maken door het vervormen en scheiden van materialen door middel van knippen (zwenk)buigen en het maken van bijbehorende uitslagen.
  • plaat- en profielmaterialen aan de hand van een werktekening met elkaar verbinden in een practicum aan de hand van een schema en opstellingstekening een besturingsinstallatie, een regelsysteem en een domotica-installatie opbouwen.
  • in een elektrotechnisch practicum metingen uitvoeren.
  • een automatische besturing van een proces realiseren en testen.
  • een sanitaire installatie aanleggen aan de hand van een werktekening volgens geldende normen en voorschriften.
  • een elektrische huisinstallaties aanleggen aan de hand van een installatietekening volgens geldende normen en voorschriften.